Twój pomysł, europejskie pieniądze

Nazwa projektu:
Zwiększenie konkurencyjności ofertowej i technologicznej przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych tworzących zintegrowany system produkcji poligraficznej (linia introligatorska).

Beneficjent:
System-Graf Drukarnia, Agencja Reklamowo – Wydawnicza
Janusz Laskowski
Zemborzyce Tereszyńskie 73 B
20-515 Lublin

W ramach projektu zakupiono m.in.:
- krajarkę
- automat bigujący
- falcerkę z systemem klejącym
- linię do oprawy zeszytowej

W wyniku realizacji niniejszego projektu do oferty usługowej zostały dodane następujące produkty:
- produkty wymagające oprawy zeszytowej (np. foldery, informatory, gazety katalogi)
- mapy

Całkowita wartość projektu: 923 540,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 529 900,00 zł
„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”

Adresy stron internetowych z informacjami odnośnie PRO WL:
www.rpo.lubelskie.pl
www.lubelskie.pl
www.lawp.lubelskie.pl
www.feu.lubelskie.pl
Adresy korespondencyjne:

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
Punkt informacyjny LAWP (81) 46 23 831, (81)46 23 812

ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b